Har I styr på organisationen?

Hyppige organisationsændringer er et vilkår i større organisationer, og data vedligeholdes manuelt i mange systemer.
Med REOrganize sikres høj datakvalitet, og automatisk vedligehold på tværs af Lønsystem, Active Directory, KOMBIT STS og lokale systemer.

KOMBITklar
– Hvorfor gøre det svært?

Her ligger et enormt potentiale, da de fælleskommunale systemer højst udgør 2% af en gennemsnitlig kommunes it-portefølje.

Stabilt, skalerbart
sammenhængende IT

Har man ældre systemer, som ikke kan integrere gennem de åbne API’er, er det også muligt at udvikle små integrationsmoduler.
Skab værdi med organisations masterdata
 
Hyppige organisationsændringer  og personaleudskiftning er et vilkår i større organisationer, og data vedligeholdes manuelt i mange systemer.
Med Reflective sikres effektive processer om ansættelser, adgange og automatisk vedligehold på tværs af Lønsystem, Active Directory, KOMBIT STS og lokale systemer.

Har I styr på organisationen?

Hyppige organisationsændringer er et vilkår i større organisationer, og data vedligeholdes manuelt i mange systemer.
Med REOrganize sikres høj datakvalitet, og automatisk vedligehold på tværs af Lønsystem, Active Directory, KOMBIT STS og lokale systemer.

KOMBITklar
– Hvorfor gøre det svært?

Her ligger et enormt potentiale, da de fælleskommunale systemer højst udgør 2% af en gennemsnitlig kommunes it-portefølje.

Stabilt, skalerbart
sammenhængende IT

Har man ældre systemer, som ikke kan integrere gennem de åbne API’er, er det også muligt at udvikle små integrationsmoduler.

Har I styr på organisationen?

Hyppige organisationsændringer og udskiftning blandt medarbejdere er et vilkår i større organisationer, så hvorfor ikke gøre det let.

At gøre det let indebærer, at:

– Gøre det let for ledere at vedligeholde oplysninger om deres afdeling og medarbejdere,

– Sikre at det workflow, der startes når man fx opretter en ny medarbejder er effektivt på tværs af de funktioner der er involveret,

– At sikrer at organisationsdata er valide, og kan udstilles til brug i andre systemer, fx Active Directory, KOMBIT-systemerne, eller visning på intranet.

– Vi leverer et organisationssystem som er robust, let at vedligeholde og som kan integreres med lokale, såvel som monopolbrudssystemer.

Ét mønster til at styre organisation og medarbejdere kaldes REconnect. Her forbindes data fra forskellige kilder bl.a. lønsystemet, beriges, og udstilles på ny til forskellige fagsystemer samt Active Directory.

Læs mere

Har I styr på organisationen?

Hyppige organisationsændringer og udskiftning blandt medarbejdere er et vilkår i større organisationer, så hvorfor ikke gøre det let.

At gøre det let indebærer, at:

– Gøre det let for ledere at vedligeholde oplysninger om deres afdeling og medarbejdere,

– Sikre at det workflow, der startes når man fx opretter en ny medarbejder er effektivt på tværs af de funktioner der er involveret,

– At sikrer at organisationsdata er valide, og kan udstilles til brug i andre systemer, fx Active Directory, KOMBIT-systemerne, eller visning på intranet.

– Vi leverer et organisationssystem som er robust, let at vedligeholde og som kan integreres med lokale, såvel som monopolbrudssystemer.

Sammenhængende IT

Udgangspunktet for Reflective er, at data i systemet er jeres data. Derfor skal det også være let at udstille data, og integrere med andre systemer.

Et kerneelement i en moderne platform er åbne API’er, og mulighed for at kunne udstille data på forskellig vis. Reflective kan vedligeholde jeres AD og give oplysninger om identitet og rettighed til fx Kombit via SAML. Andre systemer integreres tilsvarende via åbne API’er. 

Har man ældre systemer, som ikke kan integrere gennem de åbne API’er, er det også muligt at udvikle små integrationsmoduler. Integrationsmodulerne kan så udstille data på præcis den måde de integrerende systemer forventer, og kan forstå.

Sammenhængende IT

Udgangspunktet for Reflective er, at data i systemet er jeres data. Derfor skal det også være let at udstille data, og integrere med andre systemer.

Et kerneelement i en moderne platform er åbne API’er, og mulighed for at kunne udstille data på forskellig vis. Reflective kan vedligeholde jeres AD og give oplysninger om identitet og rettighed til fx Kombit via SAML. Andre systemer integreres tilsvarende via åbne API’er. 

Har man ældre systemer, som ikke kan integrere gennem de åbne API’er, er det også muligt at udvikle små integrationsmoduler. Integrationsmodulerne kan så udstille data på præcis den måde de integrerende systemer forventer, og kan forstå.

Platform

Hvorfor skal det være svært at dele et smart workflow med sin nabokommune? De fleste kommuner ønsker at samarbejde, men oftest lægger it-systemerne hindringer i vejen som gør at det ikke sker. 

Vi mener det skal være let at dele moduler og data. Vejen til værdi er, at man sammen med andre kan udfordre og videreudvikle hinandens idéer, for herved at gøre dem endnu bedre. 

Dette er også en del af grundtanken ved Open Source, men ofte er det kompliceret at udføre det i praksis, uden egne udviklerkompetencer. Ved at bygge på Reflective Platform har man et miljø, hvor det er simpelt at hente moduler ned, og samarbejde om disse.

Har I fået lavet et tidsregistreringsmodul, eller en god liste over stillings-

betegnelser, kan det derfor nemt deles med andre, gennem den
indbyggede app store.

Platform

Hvorfor skal det være svært at dele et smart workflow med sin nabokommune? De fleste kommuner ønsker at samarbejde, men oftest lægger it-systemerne hindringer i vejen som gør at det ikke sker. 

Vi mener det skal være let at dele moduler og data. Vejen til værdi er, at man sammen med andre kan udfordre og videreudvikle hinandens idéer, for herved at gøre dem endnu bedre. 

Dette er også en del af grundtanken ved Open Source, men ofte er det kompliceret at udføre det i praksis, uden egne udviklerkompetencer. Ved at bygge på Reflective Platform har man et miljø, hvor det er simpelt at hente moduler ned, og samarbejde om disse.

Har I fået lavet et tidsregistreringsmodul, eller en god liste over stillings-

betegnelser, kan det derfor nemt deles med andre, gennem den indbyggede app store.

KOMBITklar – Hvorfor gøre det svært?

At blive KOMBITklar forudsætter, at man har styr på sin organisation, brugere og roller, samt at dette kan integreres med KOMBIT’s støttesystemer og adgangsstyring.

Har I beskrevet jeres organisation i Reflective Organisation, findes der moduler som integrerer med KOMBIT Støttesystemerne (STS), og sørger for at det et vedligeholdt her. Når I har registreret jobfunktionsroller på jeres brugere, findes der også moduler til dynamisk at udlede dataafgrænsninger fra organisationen, og sende de nødvendige tokens til KOMBIT adgangsstyring.

Herved minimeres arbejdet med at vedligeholde KOMBIT støttesystemerne, men samtidigt åbnes der også mulighed for at udnytte de samme mekanismer og processer på kommunens øvrige it-systemer.

Her ligger et enormt potentiale, da de fælleskommunale systemer højst udgør 2% af en gennemsnitlig kommunes it-portefølje.

Læs mere

KOMBITklar – Hvorfor gøre det svært?

At blive KOMBITklar forudsætter, at man har styr på sin organisation, brugere og roller, samt at dette kan integreres med KOMBIT’s støttesystemer og adgangsstyring.

Har I beskrevet jeres organisation i Reflective Organisation, findes der moduler som integrerer med KOMBIT Støttesystemerne (STS), og sørger for at det et vedligeholdt her. Når I har registreret jobfunktionsroller på jeres brugere, findes der også moduler til dynamisk at udlede dataafgrænsninger fra organisationen, og sende de nødvendige tokens til KOMBIT adgangsstyring.

Herved minimeres arbejdet med at vedligeholde KOMBIT støttesystemerne, men samtidigt åbnes der også mulighed for at udnytte de samme mekanismer og processer på kommunens øvrige it-systemer.

Her ligger et enormt potentiale, da de fælleskommunale systemer højst udgør 2% af en gennemsnitlig kommunes it-portefølje.

Læs mere

Processer – vejen til værdi

Effektive processer er nøglen til korrekte data og at skabe værdi i organisationen. Hvad der er en effektiv proces i én kommune, vil dog ikke nødvendigvis være det i en anden – arbejdsgangene er altid lidt
forskellige.

Derfor indeholder Reflective Core en workflow og procesmotor, som bygger på BPMN2.0 standarden. Med denne kan der skabes workflows og formularer, på tværs af organisationen, personer og systemer. Dette sker som konfiguration der kan foregå lokalt, uden der behøver være udviklere ind over. 

Det er også muligt at hente workflows som er lavet af Reflective, andre leverandører eller kommuner, og tilpasse dem til jeres virkelighed. På den måde er der let adgang til at dele de gode idéer og tilpasse dem til organisationen og den forståelse og sprogbrug, brugerne har. 

Ved at sikre at arbejdsgange og sprog passer til brugerne får man it-systemer som passer til dem, frem for at I skal tilpasse jer it-systemerne. Dette er vejen til at få korrekte data ind i systemerne, og mulighed for værdi.

Processer – vejen til værdi

Effektive processer er nøglen til korrekte data og at skabe værdi i organisationen. Hvad der er en effektiv proces i én kommune, vil dog ikke nødvendigvis være det i en anden – arbejdsgangene er altid lidt
forskellige.

Derfor indeholder Reflective Core en workflow og procesmotor, som bygger på BPMN2.0 standarden. Med denne kan der skabes workflows og formularer, på tværs af organisationen, personer og systemer. Dette sker som konfiguration der kan foregå lokalt, uden der behøver være udviklere ind over. 

Det er også muligt at hente workflows som er lavet af Reflective, andre leverandører eller kommuner, og tilpasse dem til jeres virkelighed. På den måde er der let adgang til at dele de gode idéer og tilpasse dem til organisationen og den forståelse og sprogbrug, brugerne har. 

Ved at sikre at arbejdsgange og sprog passer til brugerne får man it-systemer som passer til dem, frem for at I skal tilpasse jer it-systemerne. Dette er vejen til at få korrekte data ind i systemerne, og mulighed for værdi.

Har vi vakt din interesse og vil du vide mere?

Kontakt os på info@reflective.dk eller på +45 2310 8344