Har I styr på organisationen?

Hyppige organisationsændringer er et vilkår i større organisationer, og data vedligeholdes manuelt i mange systemer.
Med REOrganize sikres høj datakvalitet, og automatisk vedligehold på tværs af Lønsystem, Active Directory, IDP’er og lokale systemer.

Integrationer
– Hvorfor gøre det svært?

Reflective Integrerer via en Data-First strategi, dermed er integrationer blot format og protokoller. Med Reflective som Master Data partner er integrationer driftsikre og hurtige at etablere.

Stabilt, skalerbart
sammenhængende IT

Har man ældre systemer, som ikke kan integrere gennem de åbne API’er, er det også muligt at udvikle små integrationsmoduler.
Skab værdi med organisations masterdata
 
Hyppige organisationsændringer  og personaleudskiftning er et vilkår i større organisationer, og data vedligeholdes manuelt i mange systemer.
Med Reflective sikres effektive processer om ansættelser, adgange og automatisk vedligehold på tværs af Lønsystem, Active Directory, IDM og lokale systemer.

Har I styr på organisationen?

Hyppige organisationsændringer er et vilkår i større organisationer, og data vedligeholdes manuelt i mange systemer.
Med REOrganize sikres høj datakvalitet, og automatisk vedligehold på tværs af Lønsystem, Active Directory, IDP’er og lokale systemer.

Integrationer
– Hvorfor gøre det svært?

Reflective Integrerer via en Data-First strategi, dermed er integrationer blot format og protokoller. Med Reflective som Master Data partner er integrationer driftsikre og hurtige at etablere.

Stabilt, skalerbart
sammenhængende IT

Har man ældre systemer, som ikke kan integrere gennem de åbne API’er, er det også muligt at udvikle små integrationsmoduler.

Har I styr på organisationen?

Hyppige organisationsændringer og udskiftning blandt medarbejdere er et vilkår i større organisationer, så hvorfor ikke gøre det let.

At gøre det let indebærer, at:

– Gøre det let for ledere at vedligeholde oplysninger om deres afdeling og medarbejdere,

– Sikre at det workflow, der startes når man fx opretter en ny medarbejder er effektivt på tværs af de funktioner der er involveret,

– At sikrer at organisationsdata er valide, og kan udstilles til brug i andre systemer, fx Active Directory, IDM-systemerne, eller visning på intranet.

– Vi leverer et organisationssystem som er robust, let at vedligeholde og som kan integreres med lokale, såvel som monopolbrudssystemer.

Ét mønster til at styre organisation og medarbejdere kaldes REconnect. Her forbindes data fra forskellige kilder bl.a. lønsystemet, beriges, og udstilles på ny til forskellige fagsystemer samt Active Directory.

Læs mere

Har I styr på organisationen?

Hyppige organisationsændringer og udskiftning blandt medarbejdere er et vilkår i større organisationer, så hvorfor ikke gøre det let.

At gøre det let indebærer, at:

– Gøre det let for ledere at vedligeholde oplysninger om deres afdeling og medarbejdere,

– Sikre at det workflow, der startes når man fx opretter en ny medarbejder er effektivt på tværs af de funktioner der er involveret,

– At sikrer at organisationsdata er valide, og kan udstilles til brug i andre systemer, fx Active Directory, IDM-systemerne, eller visning på intranet.

– Vi leverer et organisationssystem som er robust, let at vedligeholde og som kan integreres med lokale, såvel som monopolbrudssystemer.

Sammenhængende IT

Udgangspunktet for Reflective er, at data i systemet er jeres data. Derfor skal det også være let at udstille data, og integrere med andre systemer.

Et kerneelement i en moderne platform er åbne API’er, og mulighed for at kunne udstille data på forskellig vis. Reflective kan vedligeholde jeres AD og give oplysninger om identitet og rettighed til øvrige systemer. Andre systemer integreres tilsvarende via åbne API’er. 

Har man ældre systemer, som ikke kan integrere gennem de åbne API’er, er det også muligt at udvikle små integrationsmoduler. Integrationsmodulerne kan så udstille data på præcis den måde de integrerende systemer forventer, og kan forstå.

Sammenhængende IT

Udgangspunktet for Reflective er, at data i systemet er jeres data. Derfor skal det også være let at udstille data, og integrere med andre systemer.

Et kerneelement i en moderne platform er åbne API’er, og mulighed for at kunne udstille data på forskellig vis. Reflective kan vedligeholde jeres AD og give oplysninger om identitet og rettighed til øvrige systemer. Andre systemer integreres tilsvarende via åbne API’er. 

Har man ældre systemer, som ikke kan integrere gennem de åbne API’er, er det også muligt at udvikle små integrationsmoduler. Integrationsmodulerne kan så udstille data på præcis den måde de integrerende systemer forventer, og kan forstå.

Platform

Reflective er Master Data som en service i skyen.

Udover vores ekspertise stilles der også værktøjer til rådighed.

Reflective Platform er en turn-key MDM løsning, hvor I kan komme igang med at indfri jeres Master Data potentiale hurtigt og nemt.

Reflective Platform er værktøjet der reducuerer risikoen i Master Data projekter og fjerner friktionen ved at sammenstille data.

Platform

Reflective er Master Data som en service i skyen.

Udover vores ekspertise stilles der også værktøjer til rådighed.

Reflective Platform er en turn-key MDM løsning, hvor I kan komme igang med at indfri jeres Master Data potentiale hurtigt og nemt.

Reflective Platform er værktøjet der reducuerer risikoen i Master Data projekter og fjerner friktionen ved at sammenstille data.

Processer – vejen til værdi

Effektive processer er nøglen til korrekte data og at skabe værdi i organisationen. Hvad der er en effektiv proces i én kommune, vil dog ikke nødvendigvis være det i en anden – arbejdsgangene er altid lidt
forskellige.

Derfor indeholder Reflective Platform en workflow og procesmotor, som bygger på BPMN2.0 standarden. Med denne kan der skabes workflows og formularer, på tværs af organisationen, personer og systemer.

Ved at sikre at arbejdsgange og sprog passer til brugerne får man it-systemer som passer til dem, frem for at I skal tilpasse jer it-systemerne. Dette er vejen til at få korrekte data ind i systemerne, og mulighed for værdi.

Processer – vejen til værdi

Effektive processer er nøglen til korrekte data og at skabe værdi i organisationen. Hvad der er en effektiv proces i én kommune, vil dog ikke nødvendigvis være det i en anden – arbejdsgangene er altid lidt
forskellige.

Derfor indeholder Reflective Platform en workflow og procesmotor, som bygger på BPMN2.0 standarden. Med denne kan der skabes workflows og formularer, på tværs af organisationen, personer og systemer.

Ved at sikre at arbejdsgange og sprog passer til brugerne får man it-systemer som passer til dem, frem for at I skal tilpasse jer it-systemerne. Dette er vejen til at få korrekte data ind i systemerne, og mulighed for værdi.

Har vi vakt din interesse og vil du vide mere?

Kontakt os på info@reflective.dk eller på +45 2310 8344