KOMBITklar

Med Reflective Organization bliver man klar til monopolbruddet.

Det betyder, at man får redskaberne til at vedligeholde KOMBIT-systemerne med organisation, roller og dataafgrænsninger. Intelligent, og med mindst muligt ekstraarbejde for organisationen.

Klar til monopolbruddet på den smarte måde

Man kan vælge at se systemerne fra KOMBIT som en ny række ø-systemer, som kræver en række manuelt vedligeholdte data. Denne ekstraopgave bliver hurtigt særdeles omfattende.

Med Reflective Organization er målet at bygge bro mellem øerne, så man ikke skal vedligeholde data for hvert system enkeltvis. Organisation, der vedligeholdes og bruges lokalt, vil således også være den, der bruges i KY, KSD og SAPA. Tilsvarende kan man bruge det samme rollekoncept, på tværs af lokale og KOMBIT-systemer.
Dette fjerner dobbelt vedligehold og udnytter data optimalt.

Hent produktbladet for modulet KOMBITKlar her – KOMBITKLAR

Vedligehold af organisation

KOMBIT har brug for en organisation, vedligeholdt med dataafgrænsninger som KLE, følsomhed, udbetalende enheder, og sagsbehandlere og fra it-systemer som lægger data i sags- og dokumentindex, f.eks. brugere af esdh-systemer.

Alle oplysninger kan vedligeholdes i Reflective Organization, som så vedligeholder KOMBIT systemerne gennem STS Orgsync komponenten.

Fordelen er, at man kun vedligeholder organisationen ét sted, men kan genbruge den mange gange. En anden fordel er, at man ikke er begrænset til det organisationen ved KOMBIT kan rumme. Reflective Organization vil altid transformere organisationen til netop det, KOMBIT skal bruge.

Roller og dataafgrænsninger

Vedligehold af roller bliver hurtigt omfattende, da der er forskel på rollerne som sagsbehandler i Jobcentret, sagsbehandler i Borgerservice eller sagsbehandler i Familieafdelingen. Dette vil typisk blive oprettet som tre forskellige roller. Tilmed kan man ved KOMBIT-systemerne have forskellige dataafgrænsninger på hvad medarbejderen må se, som kan resultere i endnu flere udgaver af rollerne.

I Reflective Organization findes ét rollekoncept, som kan benyttes på tværs af alle systemer, både de fælleskommunale fra KOMBIT, øvrige lokale it-systemer, og moduler på Reflective Platform.

I Reflective Organization er der kun behov for én rolle som Sagsbehandler. Forskellene udledes af organisationen.

Dataafgrænsninger ud fra kontekst

Hvis en medarbejder, er ansat med forretningsrollen Sagsbehandler i Borgerservice, vil vedkommende automatisk blive begrænset, til de data der er fælles for alle medarbejdere i afdelingen. Har medarbejderen behov for enkelte, særlige afgrænsninger, kan disse tilføjes den specifikke medarbejder.

Herved lettes vedligeholdet af dataafgrænsninger, da det kun skal ændres ét sted, på afdelingen, for at det slår igennem ved alle medarbejdere. Ændrede opgaveområder, eller nye opgaver af KLE håndteres herved let.

Roller i forhold til it-systemer

For hvert it-system hvor en generel rolle som Sagsbehandler er relevant, fortælles hvilke systemroller en Sagsbehandler har. Den konkrete medarbejder med rollen, har dog kun adgang til de it-systemer, hvortil vedkommende er tildelt en adgang.

Rollen Sagsbehandler, vil tilsvarende udpege andre Brugersystemroller i KY og KSD. Rolletildelingen vil dog kun have effekt, hvis medarbejderen er tildelt adgang.

Det betyder altså, at man kan have generelle forretningsroller, som kan have forskellige betydninger, alt efter hvilket system, man er bruger på. Dette gør rolletildelingen simpel, da der kun er behov for et begrænset antal roller.

Udstedelse af tokens til KOMBIT adgangsstyring

Reflective Organization kan fungere som IDP for kommunens ADFS.

Når en medarbejder logger ind i SAPA, hentes vedkommendes roller og dataafgrænsninger fra Reflective Organization.
Dette sendes til adgangsstyring i et SAML token.