Samarbejde om digitalisering af forretningsprocesser skal løfte danske virksomheder og kommuner

Nyt samarbejde med Openminds

Det er to særdeles erfarne it-udviklingshuse, der nu går sammen om at give et gevaldigt løft i digitaliseringen af danske virksomheder og offentlige organisationer ved at optimere og automatisere kritiske forretningsprocesser.

Digital transformation står højt på agendaen hos private virksomheder og offentlige organisationer som fx de danske kommuner. Der gemmer sig nemlig et kæmpe potentiale i at digitalisere forretningsprocesser baseret på et solidt datagrundlag og suppleret med vedligeholdelsesvenlig dokumentation og automatiserede workflows – hvis man vel at mærke formår at udnytte mulighederne. 

Flere og flere virksomheder og organisationer ser derfor BPM, Business Proces Management, som et centralt omdrejningspunkt i deres digitale transformation.

Solid erfaring fra den danske finans- og energisektor

De to it-udviklingshuse Openminds og Reflective, hjemmehørende i hvv. Aarhus og Vejle, indleder derfor et formaliseret samarbejde om at løfte digitaliseringen af danske virksomheders og kommuners forretningsprocesser. Det sker både for at kunne imødekomme markedets stigende efterspørgsel, og fordi de to virksomheder komplementerer hinanden rigtig godt.

”Hos Openminds har vi gennem flere år specialiseret os i at optimere og automatisere kritiske forretningsprocesser hos danske virksomheder inden for blandt andet finans- og energisektoren og binde alle de nødvendige og meget forskellige it-systemer sammen i integrerede flows,” fortæller Aage Nielsen, partner i Openminds. ”Vi står over for masser af nye projekter og processer, der kan procesoptimeres, hvis man har adgang til de underliggende data – og det er her, at samarbejdet med Reflective bliver interessant.”

Specialister i det offentlige datalandskab

Reflective har specialiseret sig i det offentlige datalandskab – hvilke data ligger hvor, og hvordan kan data bedst deles og udnyttes på kryds og tværs? ”Hvis en kommune har lavet en god arbejdsgang om vedligeholdelse af organisationsændringer, hvordan deler kommunen så den med de andre forvaltninger og med andre kommuner? Hidtil har det været tungt at gøre,” fortæller Jes Rønnow Lungskov, partner i Reflective.

Han uddyber: ”Fundamentet for at bygge de gode processer er let adgang til data. Derfor sammenstiller vi data fra en lang række af kommunens ældre it-systemer på struktureret vis, så man får et helt nyt billede af data, på tværs af systemer. Disse data udstilles til processerne, eller udstilles til andre systemer igen.”

”I Thisted Kommune stod de fx med behov for at styre data på en mere effektiv måde, end det blev gjort. De kunne mærke den nye persondataforordning puste dem i nakken, og de omkring 250 forskellige systemer, og hvem der havde hvilke adgange, skulle under mere centraliseret opsyn. Vi hjalp kommunen med at få kontrol med egne data, samtidig med at de kunne dele processer, funktionalitet og data med nabokommunen,” forklarer Jes Rønnow Lungskov.

Processer styrer data, og data styrer processer

Aage Nielsen tager tråden op: ”Thisted Kommune er ikke enestående. Potentialet ved at digitalisere forretningsprocesser kan høstes i alle virksomheder og organisationer ved at binde systemer og processer sammen.”
”Der er store gevinster at hente ved at tage udgangspunkt i eksisterende forretningsprocesser – men ofte kan vi sammen med virksomhederne hente endnu større gevinster ved at tage udgangspunkt i alle de data, der ligger gemt i eksisterende systemer og se på, hvad vi kan gøre med disse data, og hvilke processer det vil give forretningsmæssig værdi at bygge.”

Bygger procesmotor baseret på standardsoftware

Både Openminds og Reflective anvender et tysk standardsystem, Camunda BPM, som procesmotor og platform til beslutningsautomatisering, når virksomheder og organisationer skal skabe overblik og understøtte de forretningskritiske processer end-to-end – det kan fx være ved sagsbehandling, der ofte involverer flere afdelinger og personer i en organisation.

Openminds vurderer, at Camunda er blandt det bedste BPM-software på markedet, forklarer Aage Nielsen, som har arbejdet med BPM-løsninger i mange år.

”I Camunda kan man opbygge sine forretningskritiske processer efter et proceshierarki, og beskrive, modellere og illustrere processerne ved hjælp af såkaldte BPMN-notationer. Man kan oprette workflows og beslutningsmodeller, og tillade brugere at udføre workflowopgaver, der er tildelt dem. Al dokumentation inkl. historik og vedligeholdelse foregår også på platformen, fx hvilke kvalitetskontroller der er knyttet til forretningsprocesserne, og om der er fundet fejl og mangler, som bør udbedres,” slutter Aage Nielsen.

Om Openminds

Openminds er specialister i at gøre private virksomheders og offentlige organisationers visioner og drømme om digitalisering til it-virkelighed. Det gør vi ved at udvikle software, der understøtter og udvider vores kunders forretning. Vores spidskompetencer kommer i spil i krydsfeltet mellem it-arkitektur og design, teknologi og processer, og udvikling og implementering af software-løsninger.

Læs mere om Openminds her.

Kontaktperson
Partner: Aage Nielsen
Mobil: 5390 1639
Mail: ani@openminds.dk